Karakter boyutu :
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BA

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BA

Tarih 27 Ocak 2020, 14:19 Editör tula basın

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların

(Lojmanlar ve Isı Merkezi) Yıkım İşi

           Üniversitemiz mülkiyetinde olan, Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların (Lojmanlar ve Isı Merkezi) inşaatından çıkacak muhtelif hurda karşılığı yıkımı sonrası hafriyattan çıkan molozlar vaziyet planının içinde İdarenin uygun göreceği bir alanda depolanması işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

SıraNu

Bulunduğu Yer

Cinsi

Tahmini İhale Bedeli
(TL)

Geçici Teminat Bedeli

(TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

 

İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların (Lojmanlar ve Isı Merkezi)

İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların (Lojmanlar ve Isı Merkezi) inşaatından çıkacak hurda karşılığı ilgili teknik şartname kapsamında yıktırılması ve hafriyatından çıkan molozların yıkım sahası içinde İdarenin göstereceği bir alanda depolanması işi

131.569,06

3.175,37

07/02/2020

14:00

 

1.        Yukarıda belirtilen Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların (Lojmanlar ve Isı Merkezi) Çıkacak Hurda Malzeme Karşılığında Yıkım İşi ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Hizmet Binası İhale Salonunda (Fener Mahallesi, Zihni Derin Yerleşkesi, Rektörlük İdari Birimler Hizmet Binası, Nu:14, Kat:1, 53020, Merkez, Rize) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2.        İhaleye katılmak isteyen isteklilerin:

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

e) Dokümanın alındığına dair makbuzu,

f) Özel Hukuk Tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlarda ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri Mesleki Kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

3.        Yıkımı yapılacak Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıları (Lojmanlar ve Isı Merkezi) mesai saatleri içinde bulunduğu yerde görülebilir.

4.        İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bürosu nezdinde bulunan TR56 0001 0023 1346 5810 8650 16 numaralı hesabına 50,00 TL yatırılarak ihale biriminden ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar İhale dokümanı almak zorundadır.

5.        Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale tarihi ve saatinden önce T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu tutulamaz.

6.        İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7.        Satışlara ilişkin vergi, resim ve harç ayrıca tahsil edilecektir.

8.        İhalelere ilişkin ilan http://yapi.idari.erdogan.edu.tr/  sayfası duyurular bölümünde görülebilir.

 İLAN TARİHİ : 28.01.2020 İLAN NO:40


 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array

BASIN - İLAN

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

Tüm Fotoğraflar    

  05.12.2020
 

05.12.2020..

İzlenme: 8

   
  04.12.2020
 

04.12.2020..

İzlenme: 20

   
  03.12.2020
 

03.12.2020..

İzlenme: 19

   
  02.12.2020
 

02.12.2020..

İzlenme: 20

   
tula basın tula basın
SAYMAZ KÖŞE YAZILARINA BAŞLIYOR.
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
HİKMET HOCA GİDİCİ Mİ?
B.Ali KAVALCI B.Ali KAVALCI
KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI
Ramazan Topcan Ramazan Topcan
VAKİT; AYRILIK VAKTİ
Azmi Kandemir Azmi Kandemir
MUHALEFET DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRKİYE’YE İNTİBAK EDEMİYOR
İsmet KÖSOĞLU İsmet KÖSOĞLU
NECATİ HOCA VE ÇAY TV.


Tüm videolar

  27 Mayıs 1960'ta ne oldu? Videosu
 

27 Mayıs 1960'ta ne oldu?

   
  RİZE TANITIM Videosu
 

RİZE TANITIM

   


KİRALIK EV