Karakter boyutu :
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C.S.B. RECEP TAYYİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C.S.B. RECEP TAYYİ

Tarih 06 Şubat 2020, 18:02 Editör tula basın

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

İLAN METNİ

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Taşınmaz Adı

Mahallesi

Pafta

Parsel

Kiralanacak Alan m²

Kullanım Amacı

Kiralama Süresi

Yıllık Tahmini Bedel (TL)

Geçici teminat (TL)

İhale Tarih

 ve Saati

T.C.S. B.

Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eminettin  Mahallesi.

11-172-187

49

209,50

Kantin

3 Yıl

761.000,00

76.100,00

 18.02.2020

13:30

 

           Yukarıda bilgileri bulunan taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeli üzerinden karşısına yazılı tarih ve saatte Hastanemiz Başhekimlik katı Eğitim ve Toplantı Salonu’nda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

a)- İhaleye katılmak isteyenler aşağıdaki belgeleri ihale saatine kadar teklif zarfı içerisinde idareye vermek zorundadır.

1)  Kantin ihalesi için Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Kantin -Kıraathane- Kafeterya - Büfe işlerinden herhangi biri ile iştigal ettiğine dair Oda Kayıt Belgesi

2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

      a) Gerçek kişi ise; Noter tasdikli imza beyannamesi

      b) Tüzel kişi ise; Tüzel kişiliğe tam yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname aslı ya da noter tasdikli sureti

3) Tebligat için adres beyanı (İkametgah belgesi)

4) Gerçek kişiler T.C. Kimlik numarasını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti veya Nüfus Cüzdan Örneği

5) Halk Bankası Rize Merkez Şubesi TR08 0001 2009 6900 0005 0000 64 nolu hesaba, dekontta firma adının, hastanemizin adının belirtilerek geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu ( 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olacak)

b) İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde, Hastanemiz Satınalma biriminden Halk Bankası Rize Merkez Şubesi TR08 0001 2009 6900 0005 0000 64 nolu hesaba, dekontta firma adının, hastanemizin adının belirtilerek 100,00 TL (Elli Türk Lirası)  şartname bedeli yatırılarak alınabilir.

c) İstekliler, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartı ile tekliflerini posta yoluyla da gönderebilir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idaremiz sorumlu değildir.

d) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İLAN TARİHİ 07.02.2020   İLAN NO:46


 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array

BASIN - İLAN

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESINDEN

Tüm Fotoğraflar    

  31.10.2020
 

31.10.2020..

İzlenme: 22

   
  30.10.2020
 

30.10.2020..

İzlenme: 22

   
  29.10.2020
 

29.10.2020..

İzlenme: 18

   
tula basın tula basın
SAYMAZ KÖŞE YAZILARINA BAŞLIYOR.
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
HİKMET HOCA GİDİCİ Mİ?
B.Ali KAVALCI B.Ali KAVALCI
KANDÖKEN TAŞÖREN CUNTACI
Ramazan Topcan Ramazan Topcan
VAKİT; AYRILIK VAKTİ
Azmi Kandemir Azmi Kandemir
MUHALEFET DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRKİYE’YE İNTİBAK EDEMİYOR
İsmet KÖSOĞLU İsmet KÖSOĞLU
NECATİ HOCA VE ÇAY TV.


Tüm videolar

  27 Mayıs 1960'ta ne oldu? Videosu
 

27 Mayıs 1960'ta ne oldu?

   
  RİZE TANITIM Videosu
 

RİZE TANITIM

   


KİRALIK EV